Kooraste aheljärvistut läbiv Sillaotsa jõgi on kohati väga kitsas