Vidrike järv on esimene Kooraste aheljärvistu üheteistkümnest!